Staten ersätter hela sjuklönekostnaden

Arbetsgivare ska få ersättning för sjuklönekostnader för dag 1 - 14 under april och maj 2020. Åtgärden genomförs genom att reglerna i det befintliga stödet för "Ersättning för höga sjuklönekostnader"…

Fortsätt läsa Staten ersätter hela sjuklönekostnaden

Korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden.…

Fortsätt läsa Korttidspermittering