Nyheter

Budgetpropositionen för 2021

Här följer ett urval av regeringens förslag:

  • Inkomstskatten sänks under 2021 för alla med som mest 1.500 kronor per år. För att få skattesänkningen på 1.500 kronor måste man ha en årsinkomst på minst 240.000 kronor
  • En skattereduktion som kompensation för ökade utgifter under pandemin införs. Skattereduktionen är direkt riktad till personer med en månadsinkomst som ligger under 50.000 kronor.
  • Taket för rut-avdraget höjs från 50.000 till 75.000 kronor per år.
  • En statlig grön kreditgaranti på 50 miljarder kronor införs under de tre kommande åren för att möjliggöra större industriinvesteringar för minskade utsläpp. Ett grönt avdrag införs för installation av solceller, energilagring och laddningspunkter.
  • En skattereduktion som minskar företagens kostnader för tidigarelagda investeringar införs för att stimulera nya jobb.
  • Arbetsgivaravgifterna för unga sänks under två år. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda utvidgas.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Senaste kommentarerna

    Läs fler inlägg