Nyheter

EU:s nya momssystem med enkla lösningar

EU-kommissionen arbetar med en genomgripande förändring av EU:s momsregler vid gränsöverskridande handel. Förändringarna syftar till att förbättra, förenkla och modernisera momsreglerna vid handel mellan länder. Förändringen innebär att gränsöverskridande momstransaktioner inom EU ska behandlas på samma sätt som inhemska transaktioner från år 2022.
Redan nästa år genomförs dock ett antal mindre ändringar, ”Quick Fixes” eller ”De enkla lösningarna”, som ska underlätta för företag med gränsöverskridande varuhandel:
– Slopad registreringsskyldighet vid avropslager (”call-off stock”)
– En bestämmelse om omsättningsland vid kedjetransaktioner (tre eller fler parter)
– Regler om två oberoende handlingar som styrker en gränsöverskridande transport
– Skärpta krav för undantag från moms vid leverans av vara till annat EU-land

Kommentar
Förslagen är i grunden bra och har länge efterfrågats men i vissa avseenden blir den administrativa bördan betydligt större än idag. Förslagen innehåller en hel del oklarheter och förhoppningsvis kommer dessa frågetecken att rätas ut när propositionen kommer, vilket borde ske nu under hösten. Eftersom reglerna planeras att träda ikraft redan den 1 januari 2020 bör företag som träffas sätta sig in regelverket idag.

Senaste kommentarerna

  Läs fler inlägg

  ✨ SRF dagen 2023! ✨

  Under onsdagen var en del av Youroffice uppe i Stockholm och deltog på SRF- dagen. Det var en riktig succédag med massor av inspirerande föreläsningar

  Läs mer »

  Reseavdraget höjs

  Den 1 januari 2023 höjs beloppen för de kostnader som du får dra av för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil. Om du gör arbetsresor

  Läs mer »