GDPR

Så här behandlar vi personuppgifter

  • Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig.
  • Varifrån vi får uppgifterna.
  • Vilka uppgifterna lämnas ut till.
  • Hur länge uppgifterna sparas.
  • Du har rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter korrigerade.

Utifrån den kategorin som du tillhör, kan tillhöra flera, kan du via nedannämnda länkar få svar på ovannämnda.

Personuppgiftspolicy