Nyheter

Håll koll på lönen i semestertider

Sommar och ledighet börjar närma sig och det är hög tid att börja se över alla anställdas semesterförmåner.

Ett semesterår enligt semesterlagen är tiden från 1 april till 31 mars påföljande år. Ett intjänat år enligt semesterlagen är motsvarande tid närmast före ett semesterår.
I semesterlagen finner vi vilka semesterförmåner man har som anställd. Vi ska titta lite närmare på tre viktiga begrepp. Semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Semesterledighet
Semesterlagen säger att alla anställda har rätt till 25 dagars semesterledighet per semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret är antalet fem semesterdagar. Finns det kollektivavtal eller individuella avtal så kan man ha bättre villkor än vad semesterlagen säger. Dock kan man aldrig avtala om sämre villkor. För att ha rätt till 25 dagars semesterledighet under semesteråret med semesterlön behöver man ha varit anställd ett helt intjänadeår. Förmånen att vara ledig går inte hand i hand med rätten till semesterlön. Har den anställde inte tjänat in någon semester har hen normalt rätt att vara semesterledig med obetald semester eller så kan man avtala om förmånen förskottsemester.

Semesterlön och semestertillägg
I semesterlagen finns det två regler att följa gällande semesterlön och semestertillägg.
Sammalöneregeln, det vill säga månadslön och semestertillägg enligt lag, som är 0,43 procent av den ordinarie månadslönen för varje intjänad semesterdag. Grundtanken är att man som anställd får semestertillägg för varje intjänad semesterdag och arbetsgivaren ska betala ut semestertillägget i samband med semesterledigheten.

Här följer ett exempel gällande sammalöneregeln
Karl har 25 000 kr i månadslön. Semestertillägget blir i detta fall 0,0043 x 25 000 = 107,50 kr per betald semesterdag. Under juli tar Karl ut 15 betalda semesterdagar. Hans julilön beräknas då på följande sätt:

Månadslön: 25 000 kr
Semestertillägg (15 x 107,50): 1 612 kr
Summa lön: 26 612 kr

Procentregeln, det vill säga 12 procent av semesterlönegrundande lön under intjänadeåret. Denna regel är ett bra alternativ om man har tidsbegränsade avtal, provisionslön eller tjänst med varierande sysselsättningsgrad under intjänadeåret. Du har dock rätt att använda procentregeln för alla anställda oavsett löneform.

Här följer ett exempel gällande procentregeln
Josefine har under sitt första anställningsår (intjänandeåret) fått 68 000 kr i lön. Hennes semesterlön blir 12 procent x 68 000 kr = 8 160 kr för det semesterår som följer efter intjänandeåret. Josefines semesterlön ska fördelas på antal betalda semesterdagar som hon har rätt till.
Det finns dock många kollektivavtal som ger högre semesterlön både gällande sammalönereglen och procentregeln.

Semesterersättning
När en anställd slutar ska arbetsgivaren betala ut semesterersättning senast en månad efter anställningen är avslutad. Man kan även betala ut semesterersättning vid varje löneutbetalning till anställda som har en anställning som pågår högst tre månader.

Ditt Kontor Sverige AB, finns aldrig längre bort en armlängdsavstånd, ring eller maila om du behöver hjälp med lönerna.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Senaste kommentarerna

    Läs fler inlägg

    Utökat omställningsstöd

    Regeringens utökade omställningsstöd föreslås att kunna ansökas 15 oktober – 15 december. Stödet innefattar alla företag som hade större intäktstapp under sommaren – även de

    Läs mer »