Nyheter

I mars träder den nya lagen om rapporteringsskyldighet i kraft

Lagen om rapporteringskyldighet

Företag med fler än 250 anställda ska årligen rapportera in följande data för inköp från bolag med färre än 250 anställda:

• Den genomsnittliga avtalade betalningstiden.

• Den genomsnittliga faktiska betalningstiden.

• Andelen försenade betalningar.

Uppgifterna ska redovisas var för sig i tre olika grupper; 1-9 anställda, 10-49 anställda & 51-249 anställda. De ska ligga synliga och sökbara i ett register. Ett bolag som inte följer lagen om rapporteringsskyldighet riskerar vite.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Senaste kommentarerna

    Läs fler inlägg