Nyheter

Julbord för kunder

Julborden för kunder kan som för intern representation i år inte dras av som en skattefri representationsutgift med avdrag för 90 kr per person och tillfälle, eftersom reglerna kring representation har avskaffats från och med 1 januari 2017.

Däremot kan momsen på underlaget på maximalt 300 kronor exklusive moms med högst 36 kronor per person dras av om det handlar om mat och alkoholfri dryck.

Om det ingår snaps eller annan alkohol vid julbordet kan företagaren beräkna avdraget med hjälp av en schablon. Enligt schablonen får företagaren avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning att kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person. I detta fall måste även debiterad moms vara minst 46 kronor per person och tillfälle för att kunna dras av. Utgiften för mat på 300 kr är sålunda inte avdragsgill.

Senaste kommentarerna

  Läs fler inlägg

  Reseavdraget höjs

  Den 1 januari 2023 höjs beloppen för de kostnader som du får dra av för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil. Om du gör arbetsresor

  Läs mer »

  Prisbasbelopp för 2023

  Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 52 500 kronor för år 2023 samt förhöjda prisbasbeloppet till 53 500. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

  Läs mer »