Nyheter

Förändring f.o.m 2019 

Förändring f.o.m 2019 regleringar av  inkomstskatterna och arbetsgivaravgifterna.

* Jobbskatteavdraget utökas för alla som arbetar, vilket innebär en sänkt skatt med upp till 210 kronor i månaden. Detta regleras i skattetabellen.
* Pensionärsskatten sänks. Detta regleras i skattetabellen.
* Brytgränsen för att betala statlig skatt höjs till 42 000 kronor i månaden. Detta regleras i skattetabellen.
* Det kan under våren läggas ett lagförslag om att slopa den särskilda löneskatten för personer från 65 år. Om riksdagen antar ett sådant lagförslag beräknas detta träda i kraft 1 juli 2019.

Nya rutiner för AGI
I och med årsskiftet kommer de nya reglerna för arbetsgivardeklaration på individnivå att börja gälla för samtliga företag.

Redovisning av förmåner i AGI
En förmån ska normalt redovisas för den kalendermånad förmånen har utnyttjats. Skatteverket har nu kommit med ett ställningstagande som innebär att vissa förmåner som t.ex. kostförmån kan redovisas upp till två månader senare i det fall då arbetsgivaren måste invänta underlag som t.ex. reseräkningar. Förmåner med på förhand fastställt värde som t.ex. bilförmån och bostadsförmån måste fortfarande redovisas samma månad. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.Nya karensregler

Karensdagen ersätts den 1 januari med ett karensavdrag. Syftet är att ge rättvisare förutsättningar för olika yrkesgrupper i samband med sjukfrånvaro.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Senaste kommentarerna

    Läs fler inlägg