Lönekompetens

YourOffice är en modern och nutida affärsbyrå som erbjuder webbaserad lönehantering och tidrapportering i realtid

Våra löntjänster från ”ax – limpa” är anpassad till Era behov från tid till annan

Du vet i förväg vad kostnaden är och betalar ett fast pris i relation till antal lönavier som skapas. Tjänsterna du nyttjar innebär att vi beräknar lön utifrån registrerade avvikelser/tider och anställningsavtal tar fram underlag för bokföring, deklaration av arbetsgivaravgifter och innehållen personalskatt, upprättar kontrolluppgifter och upprätthåller aktuella personalregister.

Med hjälp av våra webbaserade lön- och tidregistreringssystem ökar tillgängligheten och du är alltid uppdaterad på medarbetaruppgifter. Medarbetare inom Ert företag kan välja mellan att redovisa avvikelser på papper eller via internet. Medarbetare erhåller rätt lön i rätt tid. Det ger både dig som arbetsgivare samt era medarbetare en större trygghet. Kontakta oss så berättar vi mer!

Från vår kontor i Göteborg och Jönköping utför vi allt som krävs av en lönavdelning. Vi arbetar med företag och organisationer över hela Sverige.

Lönehantering på vårt sätt innebär hög kvalitet som kräver specialkompetens eftersom finns många och komplexa regelverk och kollektivavtalen ser olika ut för olika branscher. Som företagare med anställda förväntas du betala ut rätt lön på rätt dag och till rätt mottagare.

För oss är det självklart att det fungerar. Beräkning av bilförmåner, semesterlöner, sjuklöneavdrag, vård av barn med mera ska bara bli rätt direkt, eftersom det tar både tid och energi från både anställda och arbetsgivare att rätta i efterhand.

Att välja Youroffice innebär att du får rätt kompetens och någon som arbetar effektivt, håller sig -uppdaterad på nyheter och förändringar inom löneområdet och har flerårig erfarenhet i yrket.

Utöver kompetens inom lagar och avtal krävs kunskap i verktygen som används, Youroffice är certifierad av Flex appliktionen i de verktyg som vi använder