Nyheter

Nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där man föreslår nya skatteregler för företagssektorn. Man föreslår bland annat vissa begränsningar av ränteavdrag för företag och en sänkning av bolagsskatten. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Bakgrunden till de föreslagna reglerna är bland annat ett EU-direktiv mot skatteundandraganden och OECD:s rekommendationer mot skattebaserodering och vinstförflyttning (BEPS).

Mycket förenklat innebär de nya reglera att bolagsskatten sänks och man inför begränsning av ränteavdrag.

Bolagsskatten sänks i två steg; till 21,4 % för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018 och till 20,6 % för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

En generell begränsning av ränteavdrag införs för företag, den så kallade EBITDA-regeln. Regeln innebär en begränsning av avdrag för negativa räntenetton till max 30 % av EBITDA (”Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization”, det vill säga resultat före finansiella poster, skatter och avskrivningar). En förenklingsregel föreslås också som innebär att ett företag får dra av ett negativt räntenetto med ett belopp på upp till fem miljoner kr.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och beslut ska tas av riksdagen under juni månad.

För mer info se regeringen.se

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Senaste kommentarerna

    Läs fler inlägg