Nyheter

Nytt ställningstagande gällande friskvårdsbidrag

Skatteverket har med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i somras kommit med ett nytt ställningstagande om friskvårdsbidrag. Nytt är att om friskvårdsbidraget överstiger 5.000 kr ska den anställde förmånsbeskattas för hela beloppet.

För att en arbetsgivare ska kunna ge sina anställda skattefri friskvårdsförmån krävs att förmånen är av ringa värde och av enklare slag. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i somras att ett friskvårdsbidrag på 6.500 kr inte är av ringa värde och därför inte heller skattefritt.

Skatteverket har sedan tidigare tillämpat en maxgräns om 5.000 kr för hur mycket en arbetsgivare kan ge sina anställda i skattefritt friskvårdsbidrag. Gränsen på 5.000 kr har inte ändrats med anledning av domen. Dock har Skatteverket ändrat sin syn på hur den anställda ska förmånsbeskattas om friskvårdsbidraget överstiger 5.000 kr. Om ett friskvårdsbidrag överstiger 5.000 kr ska den anställda förmånsbeskattas för hela beloppet, oavsett om aktiviteten är av enklare slag eller ej.

Ställningstagandet behandlar även vad som gäller om en arbetsgivare ger sina anställda en kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag. Det nya ställningstagandet innehåller även fler exempel än det tidigare ställningstagandet.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Senaste kommentarerna

    Läs fler inlägg