Redovisning

Vårt erbjudande ”outsourcing” av redovisning– sparar både tid och pengar

YourOffice är en modern och nutida affärsbyrå som erbjuder webbaserad bokföring och redovisning i realtid.

Outsourcing av företagets ekonomi ger dig tillgång till utökade resurser i kombination med förstärkt kapacitet och kompetens.

Vår gedigna erfarenhet inom outsourcing gör det enkelt för oss att skapa lättöversiktlig redovisning, där alla viktiga faktorer för just ditt företag är tydliga. Allt utan att du behöver investera tid och pengar på rekrytering eller nya system.

Våra ekonomitjänster från ”ax – limpa” är anpassad till Era behov från tid till annan

Du vet i förväg vad kostnaden är och betalar ett fast pris i relation till Er omsättning. Tjänsterna du nyttjar innebär att vi bokför, stämmer av balansräkning, upprättar bokslut, årsredovisning, bolagsdeklarationer så som inkomstdeklaration, mervärdeskattedeklarationer.

Med hjälp av våra webbaserade affärssystem ökar tillgängligheten och du är alltid uppdaterad på ditt bolags ekonomi. Youroffice hjälper dig att alltid ha kontroll. Så att Ni kan arbeta med att förbättra lönsamhet och öka tillväxt.

Från vår kontor i Göteborg och Jönköping utför vi allt som krävs av en ekonomiavdelning och löneavdelning. Vi arbetar med företag och organisationer över hela Sverige

Så får du bättre koll på ditt företags ekonomi

processen

Från första kontakt till uppstart

När ditt företag blivit kund hos YourOffice är vi en del av ditt företag, din ekonomiavdelning. Vi arbetar med att förbättra och effektivisera dina ekonomi- och lönerutiner för att de ska bli så enkla och lättförstålliga som möjligt. Vi gör det genom att lära oss så mycket som möjligt om Ert företag och vi lyssnar till era behov och förväntningar.

Steg 1

Diskussion om Ert behov och hur vi kan hjälpa er.

Steg 2

Genomgång av rutiner.

Steg 3

Anpassning och uppläggning av elektronisk hantering och interna regelverk inom Ert företag.

Steg 4

Utbildning och anpassning av oss till Er ekonomiavdelning på nätet.