Nyheter

Riksdagens beslut gällande omställningsstöd

Riksdagen har beslutat att perioden för omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning som en följd av coronapandemin förlängs till månaderna maj, juni och juli 2020.

Stödet måste dock godkännas av EU-kommissionen innan det kan tillämpas.

Omställningsstödet för maj – juli föreslås få i huvudsak samma villkor som gäller för mars och april.

För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs dock att företagets nettoomsättning understeg 60 procent av nettoomsättningen för motsvarande period 2019.
För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företagets nettoomsättning för stödperioden understeg 50 procent av nettoomsättningen för motsvarande period 2019.

Ansökan om stöd ska ges in till Skatteverket senast den 15 december 2020.

YourOffice hjälper gärna till  att ansöka om omställningsstöd för maj till och med juli 2020, slå oss en signal.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Senaste kommentarerna

    Läs fler inlägg