Nyheter

Sammanfattning av de viktigaste nya skattereglerna

Sammanfattning av de viktigaste nya skattereglerna som redan beslutats eller som aviserats att gälla för dig som är företagare. Flertalet börjar gälla 1 januari 2018.

Skiktgränser för statlig inkomstskatt

Skiktgränsen för när statlig inkomstskatt (20 procent) tas ut år 2018 blir 455 300 kronor (37 941 kr/mån).
Ytterligare fem procent skatt, den så kallade värnskatten, tas ut på inkomster överstigande 662 300 kronor (51 191 kr/mån). För den som fyllt 65 år är gränserna något högre eftersom dessa har ett högre grundavdrag

3:12 regler

De är numera klart vilket eget löneuttag som en enskild aktieägare måste göra för att få tillämpa den förmånliga löneunderlagsregeln för att beräkna gränsbeloppet (utdelningsmöjlighet till 20 procent skatt). Ägaren, eller en närstående, måste under föregående år då själv ha tagit ut en lön som uppgår till det lägsta av 6 inkomstbasbelopp + 5 procent av samtliga löner, eller 9,6 inkomstbasbelopp. Det innebär ett minsta löneuttag på följande belopp för respektive år:
Löneuttag 2017: 369 500 kr + 5 % av lönerna, eller 590 400 kr
Löneuttag 2018: 375 000 kr + 5 % av löner, eller 600 000 kr
För den aktieägare som i stället tillämpar den så kallade förenklingsregeln gäller att en ensam ägare kan ta ut 2,75 inkomstbasbelopp. För 2018 innebär det att schablonbeloppet blir 169 125 kronor.

Ränteavdragsbegränsningar och sänkt bolagsskatt att vänta

Under 2018 är att vänta flera komplexa förslag om ändrade skatteregler för bolagssektorn. För det första förväntas regeringen under våren lägga fram förslag om en begränsning av avdragsrätten för räntor i bolagssektorn. I samband därmed övervägs som en kompensation att bolagsskatten sänks från 22 till 20 procent. Det troliga ikraftträdandet för dessa regler är för bolag med räkenskapsår som påbörjas efter den 1 juli 2018. Vi återkommer när mer detaljer blir kända.

En annan viktig förändring är ett möjlig kommande förslag som påverkar möjligheten att sälja fastigheter skattefritt genom så kallade fastighetspaketeringar i bolag.

Senaste kommentarerna

  Läs fler inlägg

  ✨ SRF dagen 2023! ✨

  Under onsdagen var en del av Youroffice uppe i Stockholm och deltog på SRF- dagen. Det var en riktig succédag med massor av inspirerande föreläsningar

  Läs mer »

  Reseavdraget höjs

  Den 1 januari 2023 höjs beloppen för de kostnader som du får dra av för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil. Om du gör arbetsresor

  Läs mer »