Nyheter

Sammanställning över bidrag, åtgärder samt lån från Staten:

Sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda:
För upp till 30 anställda per bolag så kommer det vara sänkt arbetsgivaravgifter för den delen av lönen som understiger 25 000 kr, denna sänkning innebär att du endast behöver betala ålderspensionen för den delen av lönen (10,21%), bidraget motsvarar 5 300 kr/anställd med minst 25 000 kr/månad i lön.

Detta bidrag kommer gälla fr.om. lönen som betaldes ut i mars (deklareras nu i april) fram till och med lönen för juni (som deklareras i juli)

Detta bidrag ansöks i samband med deklaration av löner, detta sköter YourOffice för er om vi hanterar era lönedeklarationer.

Ersättning för höga sjukkostnader:
Alla arbetsgivare i Sverige har ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader om de är särskilt höga. Det här görs i vanliga fall automatiskt en gång om året och kompensationen är begränsad. Nu har regeringen beslutat att alla arbetsgivare med sjuklönekostnader ska få ersättning för hela kostnaden under månaderna april och maj.

Detta redovisar vi på YourOffice i samband med deklarationen för löner, och Försäkringskassan kommer sedan att betala ut detta snarast.

Information kring korttidsarbete (tidigare korttidspermittering):
Ersättning för Korttidsarbete ansöks på: https://korttidsarbete.minansokan.se/

Där finner du ett test för att kontrollera om ditt bolag uppfyller grundkraven för stödet på: https://tillvaxtverket.se/prova/

Om du uppfyller kraven så kan vi hjälpa dig med beräkningen för ansökan. Men du måste skicka in själva ansökan. Då det krävs BankID från någon som har rätt att representera bolaget.

Permitteringen kan göras på följande sätt:

Anstånd med skatteinbetalningar för Moms samt AGA / Skatt:
Du kan ansöka om anstånd med skatteinbetalningar för 3 redovisningsperioder med max 1 år.

Kostnaden för detta är en ränta på 1,25 % samt en avgift på 0,3 % av beloppet per månad, vilket ger en effektiv ränta på 4,85 %. Du behöver ej ansöka om hela beloppet utan kan även skjuta på en del av betalningen. Om du skulle vilja betala tillbaka tidigare så kan du ansöka om att tidigarelägga betalningen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Senaste kommentarerna

    Läs fler inlägg

    Stödåtgärder 2021, nya stödpaket

    De förlängda och nya stöden väntar fortfarande på godkännande i riksdagen och EU-kommissionen. Nedan ser ni de viktigaste sakerna som aviserats under januari. Omsättningsbaserade stöd

    Läs mer »