Nyheter

Sänkt kapitalkrav i privata aktiebolag

Regeringen har i en proposition föreslagit att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50.000 kr till 25.000 kr. Förslaget motiveras med att aktiebolagsformen blir mer tillgänglig, vilket ska främja företagande inom särskilt tjänstesektorn där kapitalbehovet ofta är lägre än i andra sektorer. Ändringen i 1 kap. 5 § aktiebolagslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 .

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Senaste kommentarerna

    Läs fler inlägg

    Korttidspermittering

    Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att

    Läs mer »