Nyheter

Skattefria gåvor till anställda

Gåvor till anställda utgör – med vissa undantag – en skattepliktig inkomst för mottagaren. Tre typer av gåvor är dock uttryckligen undantagna från skatteplikt när de lämnas till anställda och inte består av kontanter eller enkelt kan bytas till kontanter:

  • Julgåvor – Julklappar för upp till 450 kronor (inkl. moms) är skattefria.
  • Minnesgåvor – Minnesgåvor kan ges vid anställning över sex år vid personens 50- och 60-årsdag, efter 25 års anställning eller när en anställd slutar. Värdet får inte överstiga 15 000 kr (inkl. moms).
  • Jubileumsgåvor

Sådana gåvor betraktas som personalkostnader och är avdragsgilla för arbetsgivaren.

Dessa gåvor har av Skatteverket vissa bestämda beloppsgränser. För att skattefrihet ska gälla får gåvans värde inte överstiga 1350 kr inkl. moms. Vad gäller minnesgåvor kan dessa lämnas vid vissa dagar – där det finns kommentarer till vägledning, och högtidsdagar efter viss anställningstid och när anställningen upphör.

Läs mer på Skatteverkets hemsida här.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Senaste kommentarerna

    Läs fler inlägg