Arbetsgivare ska få ersättning för sjuklönekostnader för dag 1 – 14 under april och maj 2020. Åtgärden genomförs genom att reglerna i det befintliga stödet för ”Ersättning för höga sjuklönekostnader” utökas. Ersättningen för sjuklönekostnader omfattas av alla arbetsgivare.

Arbetsgivare ska beräkna sjuklön med tillhörande karensavdrag som vanligt. Sjuklönen som redovisas för dag 1 ? 14 i ruta 499 i arbetsgivardeklarationen (AGI) är den kostnad som arbetsgivaren får ersättning för. Arbetsgivaren kompenseras då i efterhand genom kreditering av företagets skattekonto.