Nyheter

Stödåtgärder 2021, nya stödpaket

De förlängda och nya stöden väntar fortfarande på godkännande i riksdagen och EU-kommissionen. Nedan ser ni de viktigaste sakerna som aviserats under januari.

 • Omsättningsbaserade stöd gäller fram till februari 2021
  Ansökningarna: för januari-februari väntas öppna den 1 mars. För att erhålla stöden för januari-februari 2021 krävs att man ska ha haft ett omsättningstapp på minst 30%, jämfört med motsvarande stödperiod 2019 (dvs. två år tidigare).Det innebär att nystartade bolag hamnar utanför.
  Nyhet: Regeringen har tidigare meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare.
  Det stödet kommer att utformas som en helt ny ansökan och retroaktivt omfatta mars 2020 till februari 2021.

  Omsättningsstödets kommande ansökningsperioder: augusti-december går att söka från och med mitten av februari.
 • Generösare ersättningsnivåer under vintern för mindre bolag – upp till 90%
  Den maximala ersättningsnivån höjs till 90% för företag som har haft tillräckligt omfattande omsättningstapp.
  Detta gäller för perioderna november-december samt januari-februari.
  Det generösare stödet innefattar bolag med 50 eller färre anställda, och maximalt 100 mkr i omsättning (för 2019).
  Dessa ersättningsnivåer gäller även enskilda näringsidkare som söker om stöd till enskilda näringsidkare.
 • Nedstängningsstödet ersätter företag som drabbas av pandemilagen
  Nya pandemilagen har inneburit skärpta restriktioner på social distansering – vilket tvingar vissa företag att stänga ned sin verksamhet framöver.
  Nu har Regeringen infört ett specialinsatt omställningsstöd för att hjälpa utsatta företagare. Stödet ersätter nedstängda verksamheter med upp emot 100% av de fasta kostnaderna (inkluderar inte personalkostnader).
  Det dröjer ett bra tag innan företag kan få ersättning. Stödet träder i kraft tidigast i början av april, eftersom det först måste godkännas av EU.
 • Hyresstödet återinförs under vintern
  Under krisens tidiga skede infördes ett hyresstöd till lokalhyror i krisbranscher.
  Nu kommer hyresstödet att återinföras under tre månader, genom att ersätta de hyresvärdar som sänker sina lokalhyror för hyresgäster under januari-mars 2021 ned upp till 50% av den tidigare fasta hyran.
 • Möjlighet att permittera upp till 80% av arbetstiden
  Regeringen föreslår att företag ska kunna minska arbetstiden för anställda med upp till 80% under perioden januari-mars, en ökning från maximalt 60% idag.
  Den ”förstärkta nivån” kommer att gälla alla företag oavsett om de drabbas av restriktioner – förutsatt att de kan visa upp ekonomiska svårigheter.

  Räkneexempel: ”Vid en korttidspermittering på 80% behåller den anställda 88% av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72%. Staten står för 75% av kostnaden för arbetstidsminskningen”, skriver Regeringen.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för unga redan från 1 januari 2021
  ”Arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73% (jämfört med normala 31,42%). Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år”.
  Nedsättningen kommer att gälla för den del av lönen som uppgår till högst 25 000 kr per månad, och föreslås träda i kraft under februari.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Senaste kommentarerna

  Läs fler inlägg