Nyheter

Trängselskatt

Inkomståret 2018

Från den 1 januari 2018 ingår inte trängselskatten i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Förmån av trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska i stället värderas och beskattas separat. Detsamma gäller infrastrukturavgift för broar.

Som privat körning räknas resor till och från arbetet och alla övriga resor som inte är tjänsteresor.

Arbetsgivaren ska för varje månad beräkna och redovisa förmånen av trängselskatt i arbetsgivardeklarationen. Förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den då en privat passage skett. Arbetsgivaren ska därmed redovisa förmånen med två kalendermånaders förskjutning. Det vill säga, de privata passager som den anställde gjort med förmånsbilen i januari ska redovisas i arbetsgivardeklarationen för lönemånad mars och som lämnas till Skatteverket först i april. Förmånen ska ingå i underlaget för arbetsgivarens skatteavdrag på lönen i mars. Efter inkomstårets slut ska arbetsgivaren redovisa förmånen i kontrolluppgiften för den anställde. I den anställdes inkomstdeklaration tas lön och olika förmåner upp som en klumpsumma. Där blir det alltså ingen separat redovisning för just trängselskatten.

Beräkning av förmånsvärdet

Förmånsvärdet kan som regel beräknas med ledning av

de beslut om trängselskatt respektive infrastrukturavgifter som Transportstyrelsen meddelar efter varje kalendermånad och
den anställdes körjournal. Körjournalen bör även innehålla noteringar om antal passager vid betalstationer.
För de dagar då den anställde har haft både privata resor och tjänsteresor kan man använda en förenklad beräkningsmodell för att proportionera trängselskatten vid beräkningen av förmånsvärdet .

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Senaste kommentarerna

    Läs fler inlägg

    Stödåtgärder 2021, nya stödpaket

    De förlängda och nya stöden väntar fortfarande på godkännande i riksdagen och EU-kommissionen. Nedan ser ni de viktigaste sakerna som aviserats under januari. Omsättningsbaserade stöd

    Läs mer »